Wybierz plugin: QuickTimeDevalVRFlashHTML5
Plac św. Idziego u wylotu ulicy Grodzkiej w Krakowie - od strony zachodniej góruje nad nami zamek na Wawelu...
14 marca 2007, 9:10     © Szymon "Zbooy" Madej
kliknij i ciągnij, by się rozglądać, Ctrl = oddalenie, Shift = zbliżenie

Google Earth »Znajdź na mapie »Okoliczne panoramy »