Wybierz plugin: QuickTimeDevalVRFlashHTML5
Teplickie Skały - pod Chrámovymi stěnami
9 czerwca 2007, 14:43     © Szymon "Zbooy" Madej
kliknij i ciągnij, by się rozglądać, Ctrl = oddalenie, Shift = zbliżenie

WWW »Google Earth »Znajdź na mapie »Okoliczne panoramy »